Agrarisch communicatiebureau 

agrarisch communicatiebureau

Bij Gabriëlla Media gaat geen onderwerp aan onze neus voorbij. We vinden het leuk om ons vast te bijten in een specifiek onderwerp. Een onderwerp waar we misschien nog nooit aan hadden gedacht. Onze teksten ontstaan uit gedegen onderzoek en ons brede schrijftalent, zoals je van een goed agrarisch communicatiebureau kunt verwachten. Wist je dat we ook al verschillende opdrachten hebben uitgevoerd voor de agrarische sector?

Wij kunnen inmiddels meepraten over de deelsectoren rundvlees, pluimvee, varkens, akkerbouw, groente & fruit en agribusiness. Door jouw website aan een zoekwoordenonderzoek te onderwerpen en aan de hand hiervan te actualiseren, word je nog beter gevonden. Wij schrijven je graag naar de top in Google; een welverdiende plek voor deze topsector. 

Nederlandse topsector

Onze Nederlandse agrarische sector is er eentje van wereldformaat. Niet veel mensen weten dat Nederland, na de Verenigde Staten, de grootste landbouwexporteur ter wereld is. Al wordt dit besef jaarlijks wel even aangewakkerd tijdens het Urbi et Orbi, waar de Paus ons land ‘bedankt voor die blumen’. Sierteelt heeft dan ook het grootste aandeel in de export van landbouwproducten. Vlees, zuivel en eieren, groente en fruit volgen in de top 5 van omvang.  

https://youtube.com/shorts/A_D8BENOBAU

Uitdagingen in de agrarische sector

Hoewel de agrarisch sector een drijvende kracht is geweest in de wederopbouw van Nederland, en goed is voor zeker 8,5% van het totale aantal banen, komt onze exportpositie in het gedrang. Dit komt door de huidige maatschappelijk uitdagingen, zoals de stikstofuitstoot, klimaatverandering en verduurzaming. Sinds 2019 voeren boeren actie, tijdens de zogeheten boerenprotesten, om aandacht te vragen voor de beperkende wet- en regelgeving die onze topsector in het nauw drijft.

Agrarische trends 2024

Mede door de prangende uitdagingen staat de agrarische sector aan de vooravond van vernieuwing. We benoemen drie trends die anno 2024 invloed hebben op de ontwikkeling van de agrarische sector, volgens de specialisten van ons agrarisch communicatiebureau.

Klimaatverandering

De afgelopen jaren is het effect van klimaatverandering voor de agrarische sector pijnlijk duidelijk geworden. Lange periodes van droogte, afgewisseld met hevige en langdurige neerslag, zijn geen uitzondering meer. Ons nieuwe klimaat vraagt om betere of andere gewassen en een ander beleid binnen de akkerbouw. Sommige landbouwgebieden zullen in de toekomst ongeschikt zijn voor gewassenteelt, vanwege verzilting of de ongunstige ligging in relatie tot nieuwe grondwaterstanden. 

Precisielandbouw

Zoals iedere sector is ook de agrarische sector continu in ontwikkeling. Smart farming of digital farming (ook wel precisielandbouw) is een grote trend binnen de sector. Met smart farming zorg je ervoor dat de dieren of gewassen precies krijgen wat ze nodig hebben om te floreren. Precisielandbouw draagt bij aan de verduurzaming van de sector op het gebied van onder andere uitstoot en dierenwelzijn. 

Verschuiving van consumptie

Onze wereldbevolking groeit, evenals de welvaart in ontwikkelende landen. Welvaart gaat hand in hand met de consumptie van meer dierlijke producten. Naast de verwachte groei in dierlijke producten is ook een verschuiving in consumptie zichtbaar. Meer en meer mensen worden flexitariër, vegetarier of veganist, waardoor de vraag naar gewassen juist toeneemt. 

Dit zijn slechts 3 van de grote trends binnen de landbouwsector. Wellicht speel je al lang in op de trends binnen de sector, maar is jouw inspanning nog onvoldoende belicht. Wij helpen jou daarmee op weg! Plan snel een afspraak in.

    Geef een reactie