Bill Gates over de toekomst van AI

Bill gates over AI

Bill Gates publiceerde recentelijk een stuk over de toekomst van AI. Wat denkt deze ondernemer en filantroop over de werking van ChatGPT en wat zijn volgens hem de key takeaways voor de komende jaren?

Bill Gates over ChatGPT

Om te beginnen schrijft hij dat hij sinds 2016 regelmatig ontmoetingen heeft gehad met het OpenAI-team; de specialisten achter ChatGPT. Ze ontwikkelden in sneltreinvaart een ontzettend geavanceerde tool en toen Bill Gates ze een opdracht gaf, stond hij met zijn mond vol tanden.

Het AI-model behaalde de hoogst mogelijke score op een universitair Biologie-examen, waar meer voor nodig is dan enkel het opsommen van wetenschappelijke feiten. Je moet kritisch kunnen nadenken en mister Gates was er (nog) niet van overtuigd dat ChatGPT dit destijds al kon doen. Hij was met stomheid geslagen en stelde nog een vraag aan de tool: “wat zeg je tegen een vader van een ziek kind?” Het antwoord hierop was verbazingwekkend savvy en bevatte een wimp empathie, iets wat AI eigenlijk nog niet zou moeten kunnen.

Bill gates over AI

Visie van een filantroop

Als filantroop heeft hij voornamelijk oog voor het oplossen van wereldproblematiek en dan met name de problemen waar mensen onder te lijden hebben. Hij zegt hierover het volgende:

In the United States, the best opportunity for reducing inequity is to improve education, particularly making sure that students succeed at math. The evidence shows that having basic math skills sets students up for success, no matter what career they choose. But achievement in math is going down across the country, especially for Black, Latino, and low-income students. AI can help turn that trend around.

Climate change is another issue where I’m convinced AI can make the world more equitable. The injustice of climate change is that the people who are suffering the most—the world’s poorest—are also the ones who did the least to contribute to the problem. I’m still thinking and learning about how AI can help, but later in this post I’ll suggest a few areas with a lot of potential.

Zulke ontwrichtende technologieën maken mensen in beginsel ongemakkelijk, aangezien het op vele fronten problemen oproept. Hoe gaat het met de privacy? Wordt de technologie misbruikt in het onderwijs? Wat dacht je van wet- en regelgeving? Voordat de AI-tools volwassen worden zullen we volgens Gates met heel wat kinderziektes te maken hebben, maar is het de moeite waard om hier verder op in te zetten? Volgens hem wel!

Artificial intelligence in de wereld

Vervolgens gaat hij in op de definitie van AI en hoe het de productiviteitslevels omhoog kan brengen. Handig én logisch, want je creëert eigenlijk een persoonlijk assistent als je een goede tool gebruikt. AI kan met je meelezen en meedenken, je mails lezen, je agenda bijhouden en je taken logisch ordenen. Je kan haar laten brainstormen en je stukken optimaliseren. Planning, communicatie en e-commerce; het komt allemaal aan de orde in het stuk. Vervolgens gaat hij in op concrete toepassingen, die hij de moeite waard vindt:

AI in de gezondheidszorg

Gates denkt dat er veel innovatie zal plaatsvinden op het gebied van verzekeringsclaims indienen en het afhandelen van de papierwinkel. Hij noemt een belangrijk voorbeeld van gezondheidszorg in landen waar veel armoede voorkomt:

Other AI-driven improvements will be especially important for poor countries, where the vast majority of under-5 deaths happen.

For example, many people in those countries never get to see a doctor, and AIs will help the health workers they do see be more productive. (The effort to develop AI-powered 
ultrasound machines that can be used with minimal training is a great example of this.) AIs will even give patients the ability to do basic triage, get advice about how to deal with health problems, and decide whether they need to seek treatment.

The AI models used in poor countries will need to be trained on different diseases than in rich countries. They will need to work in different languages and factor in different challenges, such as patients who live very far from clinics or can’t afford to stop working if they get sick.

Naast de toepassingen in arme landen, zal er ook innovatie plaatsvinden in de medische zorg wereldwijd. Denk aan het voorspellen van bijwerkingen en het vaststellen van doseringen.

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

AI in het onderwijs

Vervolgens gaat hij nog in op het onderwijs. Hij schrijft iets opvallends (vind ik): Computers haven’t had the effect on education that many of us in the industry have hoped. There have been some good developments, including educational games and online sources of information like Wikipedia, but they haven’t had a meaningful effect on any of the measures of students’ achievement.

Hij vindt dat AI de potentie heeft om wél het verschil te maken. Als het algoritme jouw leerstijl, favorieten en niveau leert kennen, dan is het eenvoudiger om hierop aan te haken. Iedereen is anders en iedereen leert anders, dus zit zou wel eens de katalysator zijn die de wereld zo hard nodig heeft.

Aandachtspunt is wel dat de modellen veel getraind moeten worden. Er is nog stapels werk aan de winkel en er moet met name aandacht besteed worden aan diverse datasets. Cultuurverschillen, taalbarrières en de digitale kloof moet worden meegenomen in de ontwikkeling van AI.

Risico’s artificial intelligence

Bill heeft ook z’n kritische noot klaar: AI-modellen zijn nog niet altijd in staat om de context te begrijpen. Soms kan hij de realiteit niet van een fantasiewereld onderscheiden of zijn er problemen met abstract redeneren. Hij verwacht dat binnen twee jaar deze problemen zijn opgelost en dat we naar de toekomst kunnen kijken.

Andere uitdagingen zijn de samenwerking tussen de particuliere en publieke sector. Er is toezicht nodig om te voorkomen dat de modellen voor kwade doeleinden worden gebruikt én we moeten niet vergeten dat AI zich ook tegen de mens kan keren of kan besluiten om onze input niet langer op te volgen. Kortom, voldoende te ontwikkelen. Van mooie kansen tot ernstige bedreigingen.

Lees het complete artikel van Bill Gates hier.