Citymarketing

Citymarketing

Citymarketing is al enkele jaren een populair onderwerp en blijft maar groeien, zowel in het onderwijs als bij overheden. Zo af en toe komt het ingepakt in een ander jasje naar voren. Gebiedscommunicatie, regiomarketing of placebranding; het komt allemaal op hetzelfde neer. 

Welk verhaal heeft jouw stad te vertellen? 

Deze vorm van marketing is alleen succesvol wanneer er sprake is van synergie. Samenwerking tussen bewoners, bedrijven, cultuur, lokale overheden en scholen is essentieel. Is er sprake van een gemeente die een leuk plannetje heeft bedacht terwijl de inwoners er niets van vinden dan kun je wel stoppen.

Er zijn verscheidene definities over de term in omloop, waarbij kenners de definitie van Florian het meest treffend vinden:

Citymarketing is de creatie van een identiteit met een eigen belevingswaarde, die diepgaand, oorspronkelijk en niet kopieerbaar is, met het doel de bestaande marktpositie van een stad verder uit te diepen en te verbijzonderen, waardoor de unieke positie in de toekomst met nog meer overtuiging kan worden geclaimd.

Florian, 2002.

Leave a Reply