Zuurtje #4 – Pinksteren

Wat is of betekent Pinksteren nu eigenlijk behalve een zondag waarop echt alles dicht is behalve de brandstof stations. Mooi wel, zo’n vrije maandag maar onverklaarbaar waarom voor de niet gelovig opgevoedde mensen. Als “ongelovige” of wat romantischer, niet gelovende in verhalen uit een bijbel of koran, is het mij nog steeds een raadsel wat er precies gevierd of herdacht wordt. Ik weet wel dat het een joods/christelijke traditie of viering is maar zodra het me wordt uitgelegd weet ik het niet een vol jaar te onthouden en ben het antwoord weer bijster als het moment zich weer aandient. Weet inmiddels wel dat het 7 weken na Pasen is en 10 dagen na Hemelvaart.

Natuurlijk is Google hier ook te benaderen maar blijft een viering gebaseerd op een bijna onbegrijpelijk verhaal waaruit een traditie is ontstaan. Kort gezegd wordt geschreven dat God uit een drie-eenheid bestaat ofwel Vader, zoon (Jezus) en de Heilige Geest. Die laatste eenheid is een wat onbeschrijfelijk of mysterieus fenomeen en is er alleen bij- of “in” gelovigen. 

Nu was het ooit zo dat die Heilige Geest alleen bij specifieke profeten aanwezig was. Op enig moment konden alle gelovigen die heilige geest ervaren. Gelovigen kunnen dus nu ook iets van die heilige geest ervaren zodra zij meer op Jezus gaan lijken of iets Jezus-achtigs doen.

Deze verklaring of dit verhaal is helaas voor mij te vreemd om voor waar aan te nemen. Natuurlijk is het prima dat mensen door alle bijbelse verhalen hun leven laten leiden. Geeft rust en kalmte in je hoofd wanneer je je daaraan overgeeft. Zelf heb ik het liever iets drukker in mijn hoofd en probeer zaken verklaarbaar te krijgen, hoe lastig dat soms ook is. 

Het is voor mij een raadsel hoe reeds duizenden jaren mensen geloven of zich vanuit nood, overtuiging of andere reden hebben aangesloten bij een gemeenschap waarbij een vooruitgeschoven persoon je elke week een ander verhaal verteld uit een boek dat is geschreven door handige of slimme maar ook, geen alwetende mensen.

Nu lopen schijnbaar de kerken leeg en blijven de twijfelaars thuis of gaan alleen nog ter kerke als het denken of redeneren hen te machtig wordt. 

Voor diegenen die iets willen geloven is er gelukkig voor hen, een schier onuitputtelijke keuze. Katholiek, Protestant,Gereformeerd, Joods-Christelijk, Hervormd, Jehova, Islam en daarbinnen nog keuze uit tientallen stromingen of geledingen. Met allemaal hun eigen huis of gedeelde ruimte waarin ze kunnen wegkomen van de echte Wereld.

Mijn mening is dat, al zullen de kerken deels leeglopen, dat het geloof blijft bij miljarden mensen. Alleen minder zichtbaar of aanwijsbaar. Zo kun je als gelovige altijd ergens heen wanneer je het even niet meer weet en weer terug wanneer je je leven of gedachten weer op orde hebt. Altijd ter kerke of ter Moskee gaan mag natuurlijk ook.

Misschien maar goed ook dat het zich allemaal zo ontwikkelt heeft en dat het is zo het is, zolang het maar beheersbaar en min- of meer controleerbaar blijft. Dit houdt het leven in het algemeen redelijk rustig en overzichtelijk. 

Begon dit verhaal over betekenis van Pinksteren maar vermoed zo dat ik volgend jaar weer even moet nagaan hoe het ook al weer zat. Die vrije maandag is voor mij in ieder geval wel prima los van de reden of naamgeving.

Eisse

About Gabriella

CEO of Gabriëlla Media B.V. & Co-founder Copy Catch Academy. Copywriter with a passion for Tech & IT (Blockchain, Crypto, AI & ML) - Top 10 Best Copywriting Agencies in the Netherlands 🚀