Tekstschrijver zorg

Alles wat je aandacht geeft groeit. En daarom zijn wij er als tekstschrijver zorg voor jou om de zorg positieve aandacht te geven. Want als er één sector in de spotlight stond de afgelopen jaren, dan was het wel de zorg. Met man en macht werd dag en nacht gewerkt om Nederland de zorg te kunnen geven die zij nodig had. En vierentwintiguurdiensten bleken daarbij eerder regel dan uitzondering. Nu we de piek van de COVID-pandemie achter de rug hebben, lijkt er verlichting voor het zorgpersoneel te komen.

Maar laten we eerlijk zijn. Ook voor COVID was de druk op de zorg al ongelooflijk hoog. Dag in dag uit rennen de verzorgers zich voor anderen het vuur uit de sloffen. Thuis, in het ziekenhuis of het verzorgingstehuis; noem een plek en je kunt er direct een zorgtaak aan verbinden. Zorgmedewerkers doen hun werk met hart en ziel, zij zetten vaak net dat extra stapje en dat verdient veel meer dan een jaarlijks applaus om 20.00uur.  

Spotlight op de zorg!

COVID of niet, ons zorgstelsel behoeft meer aandacht. Aandacht voor recruitment, de waarde van het zorgberoep en de fantastische zorg die een medische instelling biedt. De zorg verdient een podium en met onze digitale samenleving is het internet daarvoor de aangewezen plek. Wij zetten die spotlight graag op deze sector en kunnen dit als tekstschrijver zorg én SEO-specialist voor jou realiseren.

Tekstschrijver zorg 2022

Zorg voor de toekomst

Met ons schrijftalent is geen onderwerp ons te gek en pakken we alles aan waar wij denken een verschil te kunnen maken. Bij Gabriëlla Media B.V. schrijven we waardevolle content, waarmee we de zichtbaarheid en vindbaarheid van bedrijven vergroten. Content die jouw bedrijf onderscheidt van anderen én ome Google te vriend houdt. Daarvoor is het belangrijk om trends en actualiteiten in de sector goed te benutten. Voor de zorgsector zien wij de volgende trends voor dit jaar.

eHealth

COVID bracht het gebruik van digitale toepassingen in de zorg in een stroomversnelling. E-health gaat over de inzet van informatie- en communicatietechnologie om de gezondheid te verbeteren. Dit gebeurt al door online diagnoses te stellen, en informatie uit te wisselen, maar ook apps die de gezondheid monitoren en condities op afstand verbeteren zijn in opmars.

Groene gezondheid

Nu COVID de wereld in haar greep houdt lijkt de aandacht voor andere prangende gezondheidskwesties als klimaatverandering te verslappen. Maar gelukkig is ook de gezondheidssector bezig met meer maatregelen voor preventieve gezondheid op dit thema. Groene daktuinen, lokaal geteelde groenten voor de ziekenhuiskantine en reductie van energie- en transportkosten zijn hierin belangrijke pijlers.

Preventieve zorg

Mensen worden zich steeds bewuster van hun eigen invloed op persoonlijke gezondheid. Meer sport, gezonder voedsel en regelmatige health checks beginnen steeds meer ingebed te raken binnen de samenleving. Maar de gezondheidszorg heeft hier zelf ook nog een stap te zetten. Want het is soms te makkelijk om gewoon een medicijn voor te schrijven. Bronbestrijding boven symptoombestrijding zal in 2023 een vlucht nemen.

Mental health copywriter

Mental health krijgt steeds meer aandacht. Waar het vroeger taboe was om je geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken, is dit gelukkig een steeds acceptabeler onderwerp. De gemiddelde leeftijd waarop iemand tegenwoordig een psychatrische stoornis krijgt, is 18/19 jaar. Onder andere de pandemie, maar ook andere maatschappelijke uitdagingen en problemen, zorgen ervoor dat deze kwetsbare groep (15 t/m 25 jaar) ontzettend hard wordt geraakt. Wereldwijd lijden naar schatting 792 miljoen mensen aan een mentale ziekte. Als mental health copywriter dragen we graag ons steentje bij, door jouw doelgroep te informeren, inspireren en aan te zetten tot actie.

Tekstschrijver zorg & welzijn nodig?

Als tekstschrijver in de sector zorg & welzijn verdiepen wij in ons in alle zorggerelateerde onderwerpen. Denk aan AI-toepassingen in de zorg, complexe wet- en regelgeving beschrijven of actuele ontwikkelingen. Wil jij ook meer waardevolle content en jouw zorgproject of -bedrijf de aandacht geven die zij verdient? Als tekstschrijver zorg staan wij voor jou klaar. Maak direct een afspraak voor een virtuele kop koffie.