Wat is schrijven op b1 niveau?

Deze vraag werd mij tot nog toe tientallen keren gesteld. Ik merk dat er veel onduidelijkheid is over de taalniveaus en daarom leg ik dit met liefde aan je uit.

Iedereen heeft een eigen taalniveau. Op basis van deze niveaus kun je jouw gebruikers indelen. Sommige mensen beheersen de taal op hoog niveau (C) en anderen zijn echt basisgebruikers (A). Om dit verschil te overbruggen is er nog een level tussenin gecreëerd: niveau B. De meeste teksten van grote organisaties, en de (semi)-overheid, worden geschreven op B1-niveau, want dit is voor het overgrote deel van de mensen goed te begrijpen. Daarbij scoren teksten die op dit gemiddelde niveau zijn geschreven vele keren beter dan teksten geschreven op andere niveaus.

Europees referentiekader van het CEFR

De richtlijn van het CEFR is ingedeeld in de volgende niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Door voorbeelden te vermelden kun je zelf al aardig inschatten wat je niveau is, want het referentiekader is van toepassing op alle talen. De niveaus gaan niet alleen over lezen en schrijven, maar ook over luisteren en spreken. Schematisch gezien zien de taalniveaus er als volgt uit:

 • Basisgebruiker, dit staat voor beginner. Zo’n 5% van de bevolking heeft niveau A1 en niveau A2 wordt door ongeveer 15% beheerst:
  • Taalniveau A1 staat voor doorbraak: je gebruiker heeft een basiskennis van de taal, waardoor je dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige zinnetjes kunt begrijpen;
  • Taalniveau A2 is een tussenstap. De doelgroep is bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan dit ook toepassen, waardoor een gesprek voeren over de zaken van alledag mogelijk is.
 • Onafhankelijke gebruiker staat voor gevorderd. B1 wordt door het grootste deel van de bevolking beheerst, namelijk 40%. Niveau B2 begrijpt 25% van de inwoners:
  • Taalniveau B1 staat voor drempel. De gebruiker kan een eigen mening geven en eveneens gebeurtenissen, gedachten, ervaringen en dromen beschrijven;
  • Taalniveau B2 houdt in dat je gebruiker de hoofdlijnen van complexe teksten kan begrijpen. Ze kan duidelijke teksten produceren en ook in details treden. Een spontaan gesprek beginnen is mogelijk en dit niveau noemen we ook wel uitzicht.
 • Vaardige gebruiker betekent vergevorderd en 10% van de bevolking heeft dit niveau. C2 heeft net zo’n groot aandeel als A1, want het wordt door slechts 5% van de bevolking beheerst.
  • Taalniveau C1 staat voor effectieve operationele vaardigheid. De gebruiker kan zichzelf vloeiend uitdrukken en gebruikt de taal flexibel en efficiënt. Voor sociale, professionele en academische doeleinden de taal toepassen is geen probleem;
  • Taalniveau C2 is het hoogste niveau en dit staat voor beheersing. Je doelgroep begrijpt alles wat hij hoort en leesten kan zelf de taal spontaan, zeer vloeiend en genuanceerd toepassen.

Wil je meer weten of de voorbeelden inzien? Bezoek deze site van het Europees Referentiekader Talen.

Geef een reactie